Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Εποχή Χαλκού > ΠΕΧ: Τα σπίτια

Εποχη Χαλκου : τα σπιτια

flecheΠΕΧ: Τα σπίτια flecheΟι φούρνοι flecheΟι σιροί flecheYΕΧ: Τα σπίτια flecheΔυο ασυνήθιστες κατασκευές flecheΤεχνικές κατασκευής

Τα σπιτια της Πρωιμης Εποχης του Χαλκου

 

Τομέας I/1961: ερμηνευτική απόδοση των καταλοίπων της πρώτης φάσης. Η μόνη ευανάγνωστη κάτοψη κατοικίας αυτής της περιόδου προέρχεται από τον τομέα I/1961 : δείχνει ένα ορθογώνιο κτήριο, μήκους πάνω από 10 μέτρα, του οποίου οι εξωτερικοί τοίχοι είναι κατασκευασμένοι με πηλό χτισίματος πάνω σε ξύλινο σκελετό· το πλάτος του δεν είναι γνωστό. Και στους άλλους τομείς βρίσκουμε πασσαλότρυπες, μερικές από τις οποίες είναι ευθυγραμμισμένες και παραπέμπουν σε ορθογώνια σπίτια, μαζί με κομμάτια από καμένο πηλό. Μικρές ομάδες από πέτρες χρησιμοποιούνται πολλές φορές για την στήριξη των πασσάλων στο έδαφος. Η κυρίαρχη τεχνική κατασκευής (όχι όμως και αποκλειστική), είναι αυτή του πεταχτού πηλού πάνω σε πλέγμα με κλαδιά, όπως και στο σύνολο της νότιας Βαλκανικής την ίδια εποχή. Κομμάτια πηλού που φέρουν αποτυπώματα από καλάμια πιθανώς ανήκουν σε στέγες. Στη δεύτερη φάση κατασκευής του κτιρίου του τομέα I/1961, οι τοίχοι είναι χτισμένοι πάνω σε λίθινο θεμέλιο. Η ακριβής κάτοψη και οι διαστάσεις αυτού του κτιρίου δεν είναι γνωστά αλλά υποθέτουμε ότι θα ήταν ανάλογα με αυτά της πρώτης φάσης.

Τομέας 6 (ανασκαφή 2010): λίθοι στήριξης πασσάλου. Πρώιμη Εποχή Χαλκού.
Τομέας I/1961: ερμηνευτική απόδοση των καταλοίπων της δεύτερης φάσης. Στο κέντρο του σωζόμενου τμήματος υπάρχει ένα ορθογώνιο έδρανο, αποτελούμενο από ένα στρώμα από πέτρες καλυμμένο από πηλό· οι ρίζες αυτής της τεχνικής ανάγονται στη Νεότερη Νεολιθική Ι. Υπάρχει και μια τρίτη φάση του κτηρίου, με τοίχους επίσης από πέτρες, αλλά δεν διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ανάμεσα στις άλλες σταθερές κατασκευές που συναντώνται στα στρώματα της Πρώιμης Εποχής Χαλκού υπάρχουν πολλές θερμικές κατασκευές και λάκκοι ή δοχεία αποθήκευσης (σιροί).Οι εστίες, συχνά πλαισιωμένες με πέτρες, εμφανίζονται τόσο εκτός όσο και εντός των σπιτιών. Οι φούρνοι, ωστόσο, βρίσκονται πιο συχνά μάλλον στο εσωτερικό, όπως και στη Νεολιθική. Οι σιροί, τέλος, φαίνονται να βρίσκονται περισσότερο στο εξωτερικό των σπιτιών: αυτό τουλάχιστον δείχνει η παρουσία τους σε μεγάλο αριθμό (πάνω από δώδεκα) στον τομέα 6, σε μια περιοχή χωρίς καθόλου σχεδόν συντρίμμια τοίχων ή οροφής, και η πλήρης απουσία τους από τα διαδοχικά κτήρια του τομέα I/1961.

Τομέας I/1961 : έδρανο με υποδομή από πέτρες που καλύπτεται με πηλόχωμα.
  Τα κινητά ευρήματα των κτηρίων της Εποχής Χαλκού περιλαμβάνουν, όπως και τα αντίστοιχα της Νεολιθικής κεραμικά αγγεία και εργαλεία από διάφορα υλικά (λίθο, οστό, πηλό, μέταλλο), αποκαλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσμα οικιακών δραστηριοτήτων: άλεσμα των σιτηρών, προετοιμασία και κατανάλωση τροφής, αποθήκευση, υφαντική… Αλλά δεν έχουμε βρει μέχρι στιγμής σύνολα ευρημάτων που να μας παρέχουν μια «άμεση» ματιά σε ακριβή στιγμιότυπα, όπως συμβαίνει για τα στρώματα της Νεολιθικής ή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.  

 

separateur
Τελευταία ενημέρωση : 5/12/11

illustrations