Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Εποχή Χαλκού > Πρώιμη Εποχή του Χαλκού

Εποχη του Χαλκου : οικιστικη οργανωση

flecheΠρώιμη Εποχή του Χαλκού flecheΎστερη Εποχή του Χαλκού  

Η οργανωση του οικισμου στην Πρωιμη Εποχη του Χαλκου

topographie et secteur de fouille du site de Dikili Tash Η κατοίκηση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού καλύπτει μια αρκετά μεγάλη περιοχή, που συμπίπτει εν μέρει με αυτή της Νεολιθικής. Αλλά το σύνολο αυτής της περιοχής θα μπορούσε να μην κατοικείται ταυτόχρονα.

Πράγματι, οικοδομικά λείψανα έχουν διατηρηθεί στην κορυφή της τούμπας (τομέας Α2, ΠΕΧ Ι και ΙΙ), στην ανατολική πλαγιά (τομέας 6, μόνο ΠΕΧ Ι) και στους πρόποδες αυτής (τομέας I/1961, μόνο ΠΕΧ ΙΙ). Αντίθετα, δεν διατηρείται κανένα ίχνος στη νότια πλευρά (τομείς B2, V και 2).

Πέντε στρώματα κατοίκησης εντοπίστηκαν στον τομέα Α2 και έξι στον τομέα I/1961, πάχους άνω των 2 μ., ενώ το μοναδικό στρώμα της Πρώιμης Εποχής Χαλκού στον τομέα 6 δεν ξεπερνάει τα 50 εκ. Παντού φαίνονται να βρίσκονται αμέσως πάνω από τα στρώματα της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ, εκτός ίσως από τον τομέα I/1961, όπου η χρονολόγηση των υποκείμενων στρωμάτων παραμένει αβέβαιη.

Τομέας I/1961: γενική αποτύπωση. Η συνολική διάρκεια της κατοίκησης δεν μας είναι γνωστή με ακρίβεια: έχουμε πράγματι αξιόπιστες ραδιοχρονολογήσεις για την αρχή της περιόδου, που τοποθετείται περίπου στα 3300/3000 π.Χ., αλλά όχι για το τέλος, που θα πρέπει πάντως να είναι μετά το 2800 π.Χ. Ετσι, αγνοούμε το χρονικό διάστημα που χωρίζει την τελευταία κατοίκηση της Πρώιμης Εποχής Χαλκού από το πρώτο στρώμα της Υστερης Εποχης Χαλκού.
Η οργάνωση του οικισμού μας είναι γνωστή κυρίως χάρη στις παρατηρήσεις που έγιναν στον τομέα Ι/1961. Τόσο ο προσανατολισμός (ΒΑ-ΝΔ) tων διαδοχικών κτηρίων όσο και η παρουσία και ο προσανατολισμός του δρόμου που τα χωρίζει, θυμίζουν έντονα την κάτοψη του τελευταίου οικισμού της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ, μαρτυρώντας έτσι μια κάποια συγγένεια ανάμεσα στις δυο περιόδους, παρά το γεγονός ότι τις χωρίζουν περισσότερο από 1000 χρόνια.
separateur
Τελευταία ενημέρωση : 5/12/11

illustrations