Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο
chronologie Νεότερη και σύγχρονη εποχή Ιστορικοί χρόνοι Εποχή Χαλκού Νεολιθική
bronze
Neolithique
Epoque historique
Epoque moderne et contemporaine
- 6500 => Aρχαιότερη Νεολιθική
     Πρώτα βεβαιωμένα χωριά γεωργών-κτηνοτρόφων στην Ελλάδα
        Πρώτη ανθρώπινη εγκατάσταση στο Ντικιλί Τας


             - 5800 => Μέση Νεολιθική
                « Πολιτισμός Σέσκλου » στη Θεσσαλία
                    Ενδείξεις για συνεχή κατοίκηση της τούμπας


                        - 5400 => Νεότερη Νεολιθική Ι
                            Βαλκανικός « Πολιτισμός Vinča »
                                Πρώτα στρώματα κατοίκησης στους Σιταγρούς
                                    Πρώτα ανασκαμμένα στρώματα στο Ντικιλί Τας: σπίτια, κατασκευές, αντικείμενα Bucranne


                                        - 4800 => Νεότερη Νεολιθική ΙΙ (Χαλκολιθική)
                                            Επικράτηση μιας βαλκανικής πολιτιστικής « κοινής »
                                                 Μέγιστη επέκταση του οικισμού       figurine
                                                     - 4000 => Εγκατάλειψη της θέσης

- 3300 => Πρώιμη Εποχή Χαλκού Ι
     Επανακατοίκηση της τούμπας    puisette
       Πολλές θέσεις στην περιοχή ιδρύονται ή επανακατοικούνται

- 2700 => Πρώιμη Εποχή Χαλκού ΙΙ
     Επέκταση του οικισμού      puisette
        Ίδρυση της Τροίας

- 2000 => Μέση Εποχή Χαλκού
    Αγνωστη προς το παρόν στο Ντικιλί Τας
        Οικισμοί Αγίου Μάμαντος και Καστανά στην Κεντρική Μακεδονία


          - 1550 => Ύστερη Εποχή Χαλκού
              Μυκηναϊκός πολιτισμός
                   Ο οικισμός εδραιώνεται στην κορυφή της τούμπας     poignard
                       Οικισμοί Τούμπας, Καστανά και Ασσήρου στην Κεντρική Μακεδονία

                       - 1200 => Καταστροφή μυκηναϊκών ανακτόρων
                            Τελευταίο προϊστορικό στρώμα κατοίκησης- 1100 => Γεωμετρική Εποχή
    Πρώτες ελληνικές πόλεις
  - 750 => Αρχαϊκή Εποχή
  - 680 => Ίδρυση Θάσου από Παρίους αποίκους FFragment de vase (fin VIe s. av. J.-C.)
        - 490 / - 480 => Περσικοί Πόλεμοι
  - 480 => Κλασσική Περίοδος 
      - 360 => Ίδρυση Κρηνίδων από Θασίους αποίκους
        - 359 / -336 => Βασιλεία Φιλίππου Β’ της Μακεδονίας
          - 356 => Επανίδρυση των Κρηνίδων από τον Φίλιππο Β’ με το όνομα Φίλιπποι
            - 336 /- 323 => Βασιλεία Μεγάλου Αλεξάνδρου  
  - 323 => Ελληνιστική Περίοδος  
  - 148 => Ρωμαϊκή Εποχή
    - Η Μακεδονία γίνεται Ρωμαϊκή Επαρχία
      -146 / -120 => Κατασκευή της Εγνατίας Οδού
        - 44 => Δολοφονία Ιουλίου Καίσαρα
          - 42 => Μάχη των Φιλίππων
  Ίδρυση της Ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων (Colonia victrix Philippensium) από τον Αντώνιο
            - 31 => Επανίδρυση της Ρωμαϊκής αποικίας από τον Οκταβιανό
              separateur
                49 => Επίσκεψη Αποστόλου Παύλου στους Φιλίππους : βαπτίζεται η πρώτη Ευρωπαία Χριστιανή, η Λυδία
                  1ος αι. => Μνημείο του ρωμαίου αξιωματικού C.Vibius Quartus
  324 => Βυζαντινή Περίοδος
    324 => Ίδρυση Κωνσταντινούπολης
      5ος/6ος αι. => Ακμή της πόλης των Φιλίππων
 7ος αι. => Μεγάλος σεισμός
   Αρχή της παρακμής των Φιλίππων
     10ος αι. => Κατασκευή πύργου στην κορυφή της τούμπας
             1096 => Διέλευση σταυροφόρων της Α Σταυροφορίας
                1387 => Η Μακεδονία καταλαμβάνεται από τους Τούρκους
                  1430 => Ο Κυριακός της Αγκώνας επισκέπτεται την περιοχή
                    1453 => Αλωση Κωνσταντινούπολης

1453 => Οθωμανική Περίοδος 
  Η πεδιάδα της Δράμας μεγάλο αγροτικό κέντρο
   1832 => Ίδρυση του πρώτου Νεοελληνικού κράτους
    1861 => Eπίσκεψη των L. Heuzey-H. Daumet στην περιοχή  
     1913 => Προσάρτηση της Μακεδονίας στο Ελληνικό κράτος
       Κατασκευάζεται η εθνική οδός Καβάλας-Δράμας


       1914 => Σύγχρονη Εποχή
        1914 / 1918 => Α’ Παγκόσμιος πόλεμος
         Οι C. Blegen και F. Welch εντοπίζουν τον προϊστορικό οικισμό
          1914 => Πρώτες ανασκαφές στους Φιλίππους από τη Γαλλική Σχολή
           1920 / 1922 => Πρώτη ανασκαφική έρευνα στην τούμπα από τον Renaudin
            1923 => Ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας     FFragment de vase (fin VIe s. av. J.-C.)
             1931 / 1940 => Αποξήρανση των ελών της πεδιάδας Φιλίππων-Δράμας    
              1939 / 1945 => Β’ Παγκόσμιος πόλεμος
               1957 => Δημιουργία του Φεστιβάλ Φιλίππων
                1961 /1975 => 1ο Ερευνητικό αρχαιολογικό πρόγραμμα
                 Μαζικό κύμα μετανάστευσης προς τη Γερμανία
                  1986 /1996 => 2ο Ερευνητικό αρχαιολογικό πρόγραμμα
                   Επιστροφή πολλών μεταναστών, αστικοποίηση
                    1998 => Οι Κρηνίδες έδρα του νέου Δήμου Φιλίππων (± 10 000 κάτοικοι)
                     2008 => 3ο Ερευνητικό αρχαιολογικό πρόγραμμα
                      2010 => Οι Φίλιπποι υπάγονται στον Δήμο Καβάλας (± 90 000 κάτοικοι)