Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Η αρχαιολογική έρευνα στο Ντικιλί Τας

Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΝΤΙΚΙΛΙ ΤΑΣ


topographie et secteur de fouille du site de Dikili TashΗ θέση του Ντικιλί Τας είναι γνωστή στους αρχαιολόγους από τα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Πέρα από τις αφηγήσεις των περιηγητών και τις πρώτες δοκιμαστικές έρευνες που έγιναν από τον L. Renaudin στα 1920-1922, τρία μεγάλα προγράμματα ανασκαφών έχουν πραγματοποιηθεί :

- ανασκαφές 1961-1975
- ανασκαφές 1986-1996
- τρέχουσες ανασκαφές, στα πλαίσια ενός προγράμματος που ξεκίνησε το 2008.

separateur
Τελευταία ενημέρωση : 2/02/12

illustrations