Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Εποχή Χαλκού > Το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού

Εποχη του Χαλκου : Το τελος της Υστερης Εποχης του Χαλκου


Τομέας 7: στρώματα της Ύστερης Εποχής Χαλκού (ανασκαφή 2008). Το τελευταίο προϊστορικό στρώμα στο Ντικιλί Τας αντιπροσωπεύεται από ένα δάπεδο κατασκευασμένο πάνω σε ένα μπάζωμα που αποτελείται από μεγάλες πέτρες, στάχτη, θραύσματα αγγείων και άλλων αντικειμένων, από τα οποία τα πιο πρόσφατα χρονολογούνται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γπερίοδο, γύρω στα 1200-1150 π.Χ. Ανάμεσά τους βρέθηκε ένα μικρό χάλκινο μαχαίρι, τύπος σπάνιος στους οικισμούς της περιοχής αλλά καλά τεκμηριωμένος σε τάφους (για παράδειγμα στο Καστρί της Θάσου), και ένα θραύσμα από κύπελλο με διακόσμηση μυκηναϊκού τύπου.
Αυτή η χρονολογία, επιβεβαιωμένη από τις χρονολογήσεις με άνθρακα 14χρονολογήσεις με άνθρακα 14, παρέχει ένα terminus post quem για την κατασκευή αυτού του δαπέδου· όμως δεν έχουμε κανένα στοιχείο που να μας επιτρέπει να καθορίσουμε ακριβώς την χρονολογία της χρήσης του, ούτε την χρονολογία της καταστροφής και της οριστικής εγκατάλειψης του. Πράγματι, το δάπεδο καλυπτόταν απευθείας από τα συντρίμμια μιας καταστροφής πολύ μεταγενέστερης (ελληνιστικής), μεταφερμένα πιθανότατα σε εκείνο το σημείο κατά τη διάρκεια ενός καθαρισμού που έγινε κατά την ρωμαϊκή. Δεν αποκλείεται λοιπόν να αναπτύχθηκαν κι άλλες δραστηριότητες εδώ μετά το 1150 π.Χ., αλλά τα ίχνη τους, αν ποτέ υπήρξαν, έχουν εξαφανιστεί οριστικά από τη διάβρωση και τις μεταγενέστερες επεμβάσεις.

Τομέας 7: χάλκινη λεπίδα μαχαιριού όπως βρέθηκε μέσα σε γέμισμα της Ύστερης Εποχής Χαλκού (ανασκαφή 2008).


Χάλκινη λεπίδα μαχαιριού· τέλος Ύστερης Εποχής Χαλκού (1300-1200 π.Χ.).

separateur
Τελευταία ενημέρωση : 5/12/11

illustrations