Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Εποχή Χαλκού > Πρώιμη Εποχή Χαλκού

Εποχη Χαλκου : τα εργαλεια

flecheΠρώιμη Εποχή Χαλκού flecheΎστερη Εποχή Χαλκού  

Πρωιμη Εποχη Χαλκου : τα πηλινα εργαλεια


Πήλινο σφονδύλι της Πρώιμης Εποχής Χαλκού· πάνω όψη. Πολλές κατηγορίες πήλινων εργαλείων της Νεολιθικής εξαφανίζονται στις αρχές της Εποχής του Χαλκού. Όπως και στην περίπτωση των αγγείων, αυτά που εγκαταλείπονται είναι κυρίως τα πιο διακοσμημένα ή τα πιο περίτεχνα αντικείμενα: κουτάλια, σφραγίδες, σφονδύλια με περίπλοκη εγχάρακτη διακόσμηση… Εξαφανίζονται όμως επίσης οι « πεσσοί σφενδόνης » Αντίθετα, εξακολουθούμε να βρίσκουμε υφαντικά βάρη, παρόμοια με αυτά της Νεότερης Νεολιθικής. Τα διάτρητα θραύσματα αγγείων και τα σφονδύλια επίσης συνεχίζονται αλλά τα σχήματα τους είναι, ως επί το πλείστον, διαφορετικά από αυτά της Νεολιθικής. Αυτή η αλλαγή στη μορφολογία (εξαφάνιση των επιπεδόκυρτων σφονδυλιών, κυριάρχηση των αμφικωνικών) θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει κάποια διαφορά στη λειτουργία: υποθέτουμε, πράγματι, ότι τα σφονδύλια αυτής της περιόδου προσαρμόζονται καλύτερα στο γνέσιμο του λιναριού.

Πήλινο σφονδύλι της Πρώιμης Εποχής Χαλκού· πλάγια όψη.
separateur
Τελευταία ενημέρωση : 5/12/11

illustrations