Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Εποχή Χαλκού > YΕΧ: Τα σπίτια

Εποχη Χαλκου : τα σπιτια

flecheΠΕΧ: Τα σπίτια flecheΟι φούρνοι flecheΟι σιροί flecheYΕΧ: Τα σπίτια flecheΔυο ασυνήθιστες κατασκευές flecheΤεχνικές κατασκευής

Τα σπιτια της Yστερης Εποχης του Χαλκου

Το κτίριο της Ύστερης Εποχής Χαλκού στον τομέα Α2 (μετέπειτα Τομέας 7). Το μόνο κτήριο του οποίου γνωρίζουμε την κάτοψη, εν μέρει τουλάχιστον, είναι αυτό που αποκάλυψε ο J. Deshayes στον τομέα Α2. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο κτίσμα, του οποίου η μία στενή ανασκαμμένη πλευρά καμπυλώνει ελαφρά. Πλάτους 4 μ., θα είχε ίσως περισσότερο από 10 μ. μήκος, αν δεχτούμε ότι το τμήμα του τοίχου που βρίσκεται στην προέκταση του ανατολικού του τοίχου ανήκει πραγματικά στο ίδιο κτήριο. Η είσοδος του δεν έχει βρεθεί. Αναγνωρίστηκαν δύο διαδοχικά δάπεδα. Το παλαιότερο φέρει δυο ασυνήθιστες πήλινες κατασκευές και καλυπτόταν από στρώμα στάχτης. Το νεότερο δεν φαίνεται να περιείχε κάποια ανάλογη κατασκευή, αλλά ήταν επίσης καλυμμένο με ένα στρώμα στάχτης. Το επιβλητικό αυτό κτήριο δεν έχει τίποτα παρόμοιο στην περιοχή, παρ’ όλο που και σε άλλες θέσεις εμφανίζονται κτίσματα με καμπύλους τοίχους (Καστρί Θάσου, Καστανάς, Βάρδινα). Τομέας 7: τοίχος και δάπεδο της Ύστερης Εποχής Χαλκού (ανασκαφή 2008).

Οι τοίχοι του είναι κατασκευασμένοι με λίθινο θεμέλιο και ανωδομή από ωμές πλίνθους, εν μέρει διατηρημένες από την φωτιά. Αυτός ο τρόπος κατασκευής συναντάται και στους περισσότερους άλλους τοίχους που ανακαλύφθηκαν στα στρώματα της Ύστερης Εποχής Χαλκού στο Ντικιλί Τας, φανερώνοντας έτσι μια καλά εδραιωμένη παράδοση. Κάποιοι από αυτούς δεν διατηρούν παρά το λίθινο θεμέλιο, αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη χρήσης κάποιας άλλης ανταγωνιστικής τεχνικής.

Γνωρίζουμε πολύ λίγα για τις σταθερές οικιακές κατασκευές αυτής της περιόδου: κανένας φούρνος, καμία εστία, κανένα έδρανο δεν ανακαλύφθηκε, με εξαίρεση φυσικά τις δυο ασυνήθιστες κατασκευές του « κτηρίου Deshayes ». Ομοίως, η ιδέα μας για τα κινητά ευρήματα των σπιτιών είναι αρκετά ελλιπής: πολύ λίγα αντικείμενα βρέθηκαν στη θέση τους, και στις λίγες περιπτώσεις που αυτό συνέβη δεν ήταν σίγουρο αν βρισκόμαστε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό κάποιου δωματίου. Αλλά έχουμε σκάψει για την ώρα το εσωτερικό ενός μόνο κτηρίου. Θα πρέπει να περιμένουμε τη συνέχιση των εργασιών για να μάθουμε περισσότερα για την οργάνωση του χώρου κατοίκησης.

separateur
Τελευταία ενημέρωση : 5/12/11

illustrations