Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Η αρχαιολογική έρευνα στο Ντικιλί Τας > Οι πρώτες δοκιμαστικές τομές : L. Renaudin (1920-1922)

Οι πρωτες δοκιμαστικεσ τομεσ : L. Renaudin (1920-1922)


Τα ρωμαϊκά « ηρώα » που ανέσκαψε ο L. Renaudin κοντά στην πηγή (1921).
Οι πρώτες έρευνες στην θέση πραγματοποιήθηκαν το 1920 από τον Louis Renaudin, μέλος τότε της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Ο ίδιος θα σκάψει πάλι το 1921 και το 1922. Αναγνώρισε την ύπαρξη πολλών διαδοχικών στρωμάτων κατοίκησης στο κέντρο της τούμπας. Ανάμεσα στα κινητά ευρήματα που συλλέχτηκαν, τα Νεολιθικά ανθρωπόμορφα και ζωόμορφα ειδώλια αποτέλεσαν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής. Κοντά στην πηγή εντόπισε δύο ρωμαϊκά «ηρώα», αλλά πρόκειται μάλλον για βάσεις μιας θριαμβικής αψίδας χτισμένης στην ανατολική έξοδο της πόλης των Φιλίππων. Οι εργασίες του παρουσιάστηκαν σε δύο σύντομες αναφορές στο Bulletin de Correspondance Hellénique.
separateur
Τελευταία ενημέρωση : 8/12/11

illustrations