Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Η αρχαιολογική έρευνα στο Ντικιλί Τας > Μικρομορφολογικές αναλύσεις

Μικρομορφολογικες Αναλυσεις


Φωτογραφία λεπτής τομής δείγματος από δάπεδο νεολιθικής εστίας. Το ιδιαιτέρως συμπαγές και ομοιογενές υλικό δείχνει πολύ επιμελές ζύμωμα και άσκηση έντονης πίεσης κατά την τοποθέτηση. Μια σειρά αναλύσεων σε αρχιτεκτονικά θραύσματα, που έγιναν στο εργαστήριο Géophen στην Caen, επιβεβαίωσε αυτό που υποδείκνυαν ήδη οι μακροσκοπικές παρατηρήσεις και τα πειράματα : την ύπαρξη συγκεκριμένων στρατηγικών γύρω από την λήψη και την χρήση του πηλού χτισίματος, que τόσο σε σχέση με την επιλογή των χωμάτων, όσο και για την προετοιμασία του μείγματος (με καθαρισμό ή προσθήκη προσμίξεων) ή την εκτέλεση των διαφορετικών στοιχείων της κατασκευής. Αποκαλύπτεται έτσι ο σύνθετος χαρακτήρας της αλυσίδας των εργασιών (« chaîne opératoire »), καθώς και μια σχετική τυποποίηση στη διαδικασία του χτισίματος των θερμικών κατασκευών, ήδη από την Νεότερη Νεολιθική.
separateur
Τελευταία ενημέρωση : 8/12/11

illustrations