Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Νεολιθική > Τα σπίτια > Οι κεραμικοί κλίβανοι

Νεολιθικη: Τα σπιτια

flecheΗ οργάνωση του χώρου
και οι τεχνικές κατασκευής
flecheΤα σπίτια του τομέα 6 flecheΠηλός χτισίματος flecheΟι θερμικές κατασκευές flecheΟι κεραμικοί κλίβανοι flecheΤο βουκράνιο

Οι κεραμικοι κλιβανοι

Στο παρελθόν διατυπώθηκε η υπόθεση ύπαρξης ενός κεραμικού κλιβάνου ανάμεσα στα λείψανα ενός στρώματος κατοίκησης της Νεότερης Νεολιθικής Ι, χρονολογούμενου λίγο πριν το 5000 π.Χ., Η υπόθεση αυτή βασίστηκε στην παρουσία άφθονων θραυσμάτων από τη θολωτή οροφή ενός φούρνου και αγγείων παραμορφωμένων από τη φωτιά. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν ο αρχαιότερος κεραμικός κλίβανος στο Αιγαίο και την Ευρώπη. Αλλά αυτή η ερμηνεία αναθεωρήθηκε αργότερα: τα θραύσματα του θόλου θα μπορούσαν κάλλιστα να ανήκουν σε έναν οικιακό φούρνο – κάτι που μοιάζει πιο λογικό στα πλαίσια ενός οικισμού – ενώ η παραμόρφωση των αγγείων θα είχε προέλθει από την ένταση της φωτιάς κατά την καταστροφή. Παρόμοια σύνολα βρέθηκαν στη συνέχεια των ανασκαφών και σε άλλα Νεολιθικά σπίτια.

separateur
Τελευταία ενημέρωση : 20/10/11

illustrations