Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Νεολιθική > Το τέλος της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ

Νεολιθικη: το τελος της Νεοτερης Νεολιθικης ΙΙ

flecheΤο τέλος της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ flecheΤα επεισόδια διάβρωσης στον τομέα 2

το τελος της Νεοτερης Νεολιθικης ΙΙ

Για πολύ καιρό πιστευόταν ότι αυτή η περίοδος διήρκησε σχεδόν 1500 χρόνια, μεταξύ 4800 και 3300 π.Χ. περίπου, καλύπτοντας έτσι ολόκληρο το χρονικό διάστημα μεταξύ του τέλους της Νεότερης Νεολιθικής Ι και της αρχής της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού Ι. Όμως πολλές ενδείξεις δείχνουν ότι στην αρχή της περιόδου υπάρχει μια σύντομη διακοπή (ίσως μία ή δύο γενιές) και, κυρίως, ότι το τέλος της έρχεται πολύ νωρίτερα. Πράγματι επιβεβαιώθηκε, τόσο από τις χρονολογήσεις με ραδιoάνθρακα όσο και από τις χρονολογήσεις με θερμοφωταύγεια, ότι το τελευταίο χωριό της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ καταστράφηκε από πυρκαγιά γύρω στο 4300/4260 π.Χ. Μερικά σημεία της τούμπας συνεχίζουν να κατοικούνται για έναν ή δύο αιώνες ακόμη, αλλά δεν υπάρχει κανένα ίχνος εγκατάστασης στη θέση μετά το 4000 π.Χ. (εννοείται πριν από την επανακατοίκηση της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού). Παρόμοια φαινόμενα εγκατάλειψης παρατηρούνται την ίδια περίπου περίοδο και σε πολλές άλλες θέσεις στην περιοχή, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί καμία ικανοποιητική εξήγηση · ίσως δεν είναι απαραίτητο να τα θεωρήσει κανείς ως ένα ενιαίο φαινόμενο ούτε να αναζητήσει μία και μόνη εξήγηση .

separateur
Τελευταία ενημέρωση : 5/12/11

illustrations