Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Νεολιθική > Tα κοσμήματα > Xάντρες

Νεολιθικη : τα κοσμηματα

flecheΠαρουσίαση flecheXάντρες flecheΔακτύλιοι flecheΠερίαπτα

Οι χαντρες

Τομέας V (ανασκαφή 1989): αξίνα από κέρατο ελαφιού και χάντρες όπως βρέθηκαν μέσα σε στρώμα κατοίκησης των αρχών της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ (περίπου 4600 π.Χ.).Περιδέραιο με χάνδρες από μάρμαρο και όστρεο Spondylus, αρχή Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ (περίπου 4600 π.Χ.).Οι χάντρες, συνήθως δισκοειδείς, φτάχνονταν ως επί το πλείστον από όστρεα ή πέτρα. Σε μία περίπτωση, αποδείχτηκε ότι οι δύο τύποι προϊόντων είχαν συναρμολογηθεί μαζί και σχημάτιζαν ένα ενιαίο περιδέραιο, που βρέθηκε στη θέση του πάνω σε ένα δάπεδο της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ. Η διάκριση μεταξύ των δύο, αδύνατη τόσο με γυμνό μάτι όσο και στο μικροσκόπιο, έγινε ύστερα από ανάλυση με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας υπερύθρου, που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Bordeaux.
separateur
Τελευταία ενημέρωση : 5/12/11

illustrations