Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Νεολιθική > Tα κοσμήματα > Περίαπτα

Νεολιθικη : τα κοσμηματα

flecheΠαρουσίαση flecheXάντρες flecheΔακτύλιοι flecheΠερίαπτα

Τα περιαπτα

Θραύσματα από λίθινα περίαπτα, Νεότερη Νεολιθική. Τα περίαπτα, τέλος, είναι αντικείμενα που έχουν μία η περισσότερες οπές. Είναι και αυτά κατασκευασμένα κυρίως από όστρεα, ακολουθώντας μια σειρά από βήματα παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται για τους δακτύλιους.

Οι σημασίες που αποδίδονταν σε όλα αυτά τα αντικείμενα είναι δύσκολο να κατανοηθούν: θα μπορούσαν να είναι αντικείμενα συμβολικής, αισθητικής ή τελετουργικής αξίας. Παρόμοιοι τύποι βρίσκονται συχνά σε άλλες σύγχρονες θέσεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη μιας κοινής «γλώσσας » επικοινωνίας και συγχρόνως ενός δικτύου ανταλλαγών ανάμεσα στους οικισμούς. Αλλά η μορφή με την οποία ανταλλάσσονταν τα αντικείμενα (έτοιμα κομμάτια ή πρώτες ύλες) δεν έχει διευκρινιστεί.

separateur
Τελευταία ενημέρωση : 18/10/11

illustrations