Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Χρονολόγιο > Νεολιθική > Tα ειδώλια και τα μικρογραφικά ομοιώματα > Δικέφαλα ειδώλια

Νεολιθικη : τα ειδωλια και τα μικρογραφικα ομοιωματα

fleche Παρουσίαση fleche Δικέφαλα ειδώλια fleche Ζωόμορφα αγγεία

Τα δικεφαλα ειδωλιαΔικέφαλο ζωόμορφο ειδώλιο από πηλό Τέλος της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ (περίπου 4300 π.Χ.).Δικέφαλο ζωόμορφο ειδώλιο από πηλό Τέλος της Νεότερης Νεολιθικής ΙΙ (περίπου 4300 π.Χ.).Ένα ζωόμορφο δικέφαλο ειδώλιο, μήκους περ. 20 εκατοστών, βρέθηκε ακέραιο στο δάπεδο του φούρνου της Οικίας 1, στη διάρκεια της ανασκαφής του 2008. Ειδώλια αυτού του τύπου ήταν γνωστά ήδη στο Ντικιλί Τας, καθώς και σε άλλες θέσεις στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία, αλλά η ανακάλυψη ενός τέτοιου αντικειμένου στη θέση του είναι κάτι εντελώς εξαιρετικό. Η σε βάθος μελέτη της κατασκευής του και των ιχνών που διατηρούνται στην επιφάνειά του θα επιτρέψει ίσως να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του σε εκείνο το σημείο.Το ζωόμορφο δικέφαλο ειδώλιο κατά την ανασκαφή (2008).separateur
Τελευταία ενημέρωση : 5/12/11

illustrations