Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Παραρτήματα > Επικοινωνια

Επικοινωνια


Pascal Darcque

Διευθυντής Ερευνών - CNRS

UMR 7041 (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)

Maison R. Ginouvès, 21, allée de l'Université

92023 Nanterre Cedex - France

mail : 


Χάιδω Κουκούλη-Χρυσανθάκη

Επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων

Μέλος της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας

Χαλκίδος 4

65004 Καβάλα – Ελλάδα

mail :


Δήμητρα Μαλαμίδου

Αρχαιολόγος

ΙΗ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας

Ερυθρού Σταυρού 17

65110 Καβάλα – Ελλάδα

mail :


Ζωή Τσιρτσώνη

Ερευνήτρια – CNRS

UMR 7041 (Archéologies et Sciences de l'Antiquité)

Maison R. Ginouvès

21, allée de l'Université 92023 Nanterre Cedex – France/Γαλλία

mail : zoi.tsirtsoni@mae.cnrs.frseparateur
Τελευταία ενημέρωση : 3/02/12

illustrations