Γαλλικά  Αγγλικά
Αρχική σελίδα > Παρουσίαση > Ο εντοπισμός της θέσης

Ο εντοπισμος της θεσης

Τα πρώτα σχέδια οστράκων κεραμεικής από το Ντικιλί Τας, όπως δημοσιεύτηκαν από τον F. Welch, Annual of the British School at Athens 23 (1918-1919), σ. 45, εικ. 1.

Το ρωμαϊκό μνημείο του Caïus Vibius και η παρακείμενη πηγή που σηματοδοτούν την θέση στην υποχρεωτική πορεία προς την Καβάλα, αναφέρονται από πολλούς περιηγητές, αρχίζοντας από τον Κυριακό της Αγκόνας που πέρασε από την περιοχή μεταξύ 1426 και 1430. Η γειτονική τούμπα αναγνωρίστηκε ως προϊστορική θέση στα χρόνια 1917-1918 από τον C. W. Blegen και τον F. B. Welch, οι οποίοι περισυνέλεξαν από την επιφάνεια θραύσματα αγγείων και άλλα αντικείμενα.
separateur
Τελευταία ενημέρωση : 6/12/11

illustrations